T1-Cellbiologi | T2-NOR | T3-Homeostas

Det var en gång

Brauns.se är och förblir ett litet hobbyprojekt som grundades HT06 då jag och mina kursare läste cellbiologikursen. Jag hade förmånen att komma i en PBL-grupp som var något utöver det vanliga och utan vars inflytande inget här sannolikt skulle ha lagts upp. För att underlätta inläsningen under tenta-p ordnade jag en liten databas där vi tillsammans kunde fylla på svaren då alla ändå var på var sitt håll under julledigheten. Det hela tog fart och nådde snart ut till hela kursen som tillsammans hjälptes åt att lösa extentafrågorna åt varandra.

Under kommande termin hjälptes flera i klassen åt för att på nya kreativa sätt skriva i ordning sammanfattningar och ett instuderingsprogram för anatomidelen. I samma anda samlade vi även detta material på webbplatsen för att alla i kursen enkelt skulle få tillgång till det några av oss åstadkommit.

Även om merparten av de gemensamma insatserna avtog efter T2 samlade Rasmus (skaparen av HippoCamper) ihop några vänliga själar och gjorde ett övningspaket även till T3. Jag lade min tid på att sammanställa en liten nyckelordlista i samma stil som den uppskattade listan för cellbiologin.

I och med detta var brauns.se ett avslutat kapitel. Kursen delades till T4 och i samma veva beslutade jag mig för att anse detta lilla projekt som slutfört - men jag hade fel. Sidans adress hade förts vidare till efterkommande kursare som i minst lika stor utsträckning visat tacksamhet och uppskattning för det vi gjort. En av dessa var min vän Joakim Olofsson som tog på sig ansvaret att tillsammans med några flitiga vänner fortsätta på det vi påbörjat. Det värmer att se hur även kurserna efter oss valt att hjälpa varandra med samma goda anda som när sidan en gång lades upp.

Till sist vill jag bara säga att jag är djupt tacksam för allt ert visade intresse och alla vänliga ord jag fått skickade under åren som gått.


John Brauns, Malmö Sept. 2009